Παιδί και όραση

 Ο οφθαλμολογικός έλεγχος του παιδιού απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ,ώστε η όλη διαδικασία εξέτασης να μην επιφέρει αρνητικά συναισθήματα στον μικρό εξεταζόμενο. Το οφθαλμιατρείο είναι εξοπλισμένο με ειδικά οπτότυπα για ολα τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Μέσα από μία ευχάριστη και διαδραστική διαδικασία επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος κάθε παιδιού.